Ontslagregeling

Uw werkgever wil u ontslaan en het ontslag is onafwendbaar geworden. In dat geval kunt u met uw werkgever een ontslagregeling overeenkomen. Het is daarbij raadzaam om niet zomaar akkoord te gaan met de ontslagregeling die uw werkgever voorstelt.

 

Wat wordt er geregeld in een ontslagregeling?

Een ontslagregeling voorziet in de eerste plaats in een opzegtermijn. Voor de ingang van de WW geldt soms een andere datum dan de einddatum van het contract. In dat geval is het belangrijk om te bedingen dat uw werkgever u blijft doorbetalen tot de ingangsdatum van de WW-uitkering (de zogenaamde 'fictieve  opzegtermijn'). De ontslagregeling bevat verder afspraken over een eventuele ontslagvergoeding en het wel of niet uitbetalen van vakantiedagen. Ook wordt in de ontslagregeling bepaald wat er gebeurt met bedrijfsmiddelen die de werkgever u ter beschikking heeft gesteld. Daarbij kunt u denken aan een laptop, een mobiele telefoon of een leaseauto. In sommige gevallen wil de werkgever ook dat er in de ontslagregeling een concurrentiebeding wordt opgenomen. Het is raadzaam om op dit punt extra alert te zijn. Zo'n concurrentiebeding kan het namelijk heel moeilijk voor u maken om opnieuw aan het werk te komen binnen uw branche.

 

Wat moet u doen bij dreigend ontslag?

Ga niet akkoord met uw ontslag en teken te allen tijde schriftelijk bezwaar aan. Als u dat niet doet, kunt u namelijk uw recht op een WW-uitkering verliezen. Deel uw werkgever mee dat u beschikbaar blijft voor arbeid en ga in geen geval akkoord met betaald verlof of vrijstelling van werk. En bouw tot slot een dossier op van alles wat er rondom uw ontslag gebeurt.

Schakel juridische hulp in

De arbeidsjuristen van het Juridisch Platform zijn gespecialiseerd in rechtshulp bij ontslag voor werknemers. Zij nemen namens u contact op met uw werkgever om ervoor te zorgen dat uw rechten in de ontslagregeling gewaarborgd worden. Neemt u eens vrijblijvend contact met ons op of kom naar een van onze spreekuren. U kunt ons uiteraard ook uw vraag via de e-mail voorleggen.

  • Bel ons om meteen een arbeidsjurist te spreken. Wij zijn te bereiken van 08.00 tot 19.00 uur.
  • Voor meer informatie kunt u tevens terecht op de hoofdsite van het Juridisch Platform.